In het kort: maatschappelijk verantwoord inkopen Duurzaamheid is de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. Bedrijven kunnen niet langer vanalles meer doen en daarmee het milieu en sociale aspecten schaden. Door die toenemende druk...

Opschortende of standstill termijn Nadat de aanbestedende dienst het bericht verzonden heeft waarin staat aan welke partij de opdracht gegund wordt, is er een periode van 20 dagen waarin het proces in feite even stilligt....

Nota van Inlichtingen Het kan gebeuren dat iets in de inhoud of omschrijving van de aanbestedingsopdracht niet geheel duidelijk is voor iedereen. Bovendien kunnen geïnteresseerde partijen extra informatie verlangen om bijvoorbeeld een betere afweging te...

Alles over de aanbestedingskalender Alle aanbestedingen van de overheid zijn te vinden op TenderNed, maar ook particulieren en bedrijven die niet aan de overheid gerelateerd zijn, schrijven aanbestedingen uit. De website aanbestedingskalender.nl biedt hier de...

De Gids Proportionaliteit  Als aanbestedende dienst krijgt u hier ongetwijfeld mee te maken tijdens het proces van aanbesteden: de Gids Proportionaliteit. Zoals de naam al zegt, draait deze gids geheel om het in stand houden...

Aanmelden bij TenderNed  Op TenderNed kun je aanbestedingen volgen en je als onderneming inschrijven voor aanbestedingen waarin je geïnteresseerd bent. Meer over wat TenderNed precies is, lees je hier. In dit artikel leggen we je...

Wat is TenderNed?  Sinds 2013 is het voor overheidsdiensten en overheidsondernemingen verplicht om aanbestedingen te publiceren op TenderNed. Maar wat is TenderNed precies? Wat voor soort aanbestedingen zijn daar zoal te vinden? Dit artikel geeft...

Privacyregels bij aanbesteding leerlingenvervoer zouden zijn overtreden. Dit bericht de Autoriteit Persoonsgegevens bij een gemeentelijke aanbesteding. Het zou gaan om gegevens van kinderen in het kader van aanbesteding voor leerlingenvervoer.  De Autoriteit Persoonsgegevens neemt de Privacy regels uiteraard...

De nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen zijn bekend. De drempelbedragen tenders gelden over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Elke periode van twee jaar worden de drempelbedragen opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie....

Tender eHealth startersfondsen bekendgemaakt door Ministerie van Economische zaken. Het gaat om de regeling die betrekking heeft op de zogenaamde Seed capital techno starters (TCS). De tender eHealth richt zich specifiek op de IT ontwikkeling....

Tender printers gegund aan Xerox De tender printers voor multifunctionele (netwerk)printers is gegund aan Xerox. Het betreft de aanbesteding voor het hele Rijk, gunning door ministerie van BZK. De tender printers betreft een periode van tenminste...

De tender circulaire kantoorinrichting eindigt in een kort geding. Drentea uit Emmen heeft een kort geding aangespannen. Het kort geding is aangespannen tegen de aanbestedende dienst Rijkswaterstaat. Het korting geding dient op 12 oktober 2017. De...

De grote tender politieauto's gegund aan Mercedes Benz! Het laat daarmee andere grote automerken als BMW, Opel en Volkswagen achter zich. In ons eerdere artikel schreven we al over de omvang van de tender politieauto's....

Er komt geen tender busvervoer voor Den Haag en Rotterdam. Tot 2034 verzorgen De Haagse Tram Maatschappij (HTM) en de Rotterdamse Elektrische Tram (RET) het busvervoer ter plaatse. Dit verwonderlijke besluit is genomen door de 23...

De hoge tenderkosten in de bouw soms onaanvaardbaar! De tenderkosten voor grote projecten blijven stijgen. Het is voor bouwbedrijven of consortia een beperking aan het worden voor het inschrijven op werken. Een voorbeeld is de...

Nederlands consortium wint tender windpark Borssele Het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi wint de tender windpark Borssele 2. Op basis van de uitkomst van deze tender is er slechts € 0,3 miljard subsidie...

Tender groene stroom Rijksoverheid gewonnen door Enceco, Engie, Greenchoice en Nuon. De Rijksoverheid heeft de voorlopige gunning op de tender groene stroom bekend gemaakt. De voorlopige gunning van ongeveer 1.000 gigawattuur (GWh) werd onlangs bekend...

100% circulair tenderen vanaf 2050 Vanaf 2050 moet alles in Nederland circulair zijn, circulair tenderen komt er aan. Vanaf 2050 mogen er geen afvalstromen meer zijn. De eerste grote stap is in het Grondstoffenakkoord genomen. De...

Een goed artikel op logistiek.nl over het tenderen van de interne transportvloot. Ook voor andere branches en productgroepen geeft dit een mooi inzicht in het opzetten en uitvoeren van een tendertraject; we hebben immers niet...

Door minder en heldere regels te stellen bij het aanbesteden krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten mogen geen onredelijke eisen aan het bedrijfsleven stellen bij aanbesteden. De ministerraad...

De Europese Commissie heeft de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor 2010 en 2011 verlaagd. Voor de categorie 'werken' is de drempel verlaagd van de huidige 5.150.000 euro naar 4.845.000 euro. Voor de categorieën 'diensten en...

De pilot van de publicatiemodule van TenderNed is gestart: vanaf nu publiceren klankbordgroepen van TenderNed (een deel van) hun aankondigingen op TenderNed. Inschrijvers op publicaties kunnen deze aankondigingen raadplegen. De documenten die bij deze publicaties horen kunnen ze...