Wat is een aanbesteding?


Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. De aanbestedende dienst of partij vraagt bedrijven om een offerte in te dienen.

Bij een aanbesteding zorgt de opdrachtgever een uitgebreide omschrijving van de gewenste levering van producten en/of diensten. Ook wordt door de opdrachtgever een pakket van gedetailleerde eisen geformuleerd waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Ook wordt een selectiecriterium voor de aanbesteding opgenomen. Denk hierbij aan alleen prijs of een combinatie met een weging tussen prijs en kwaliteit.

Selectiecriteria aanbesteding

Bij het selectiecriterium kwaliteit in een aanbesteding zijn er verschillende vormen.

Er kan sprake zijn van een knock out criterium. Dit is een voorwaarde waaraan de inschrijver op de aanbesteding in elk geval aantoonbaar aan moeten kunnen voldoen. Kun je als inschrijver op de aanbesteding niet aan het knock out criterium voldoen, dan val je af in de selectieprocedure. Voorbeelden kunnen zijn een verklaring van goed gedrag of een bepaalde soort van ISO certificering van je bedrijf (ISO 9001 voor kwaliteit of ISO 14001 voor milieu etc).Bij de weging van een bepaald criterium kan er sprake zijn dat er bijvoorbeeld 50% van de weging is op de laagste prijs en 50% op kwaliteit. Naast de knock out criteria kunnen er ook selectiecriteria zijn die dus punten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan helpdesk faciliteiten bij verkoop, een vast aanspreekpunt voor de opdracht of 24 uurs service voor leveringen of een eigen inlogportal om de opdrachten via te laten verlopen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum worden de inschrijvingen gesloten. Daarna selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. De selectie van de partij die de opdracht verkrijgt hangt dus af van de gestelde criteria. Het verlenen van de opdracht aan een van de inschrijvers wordt gunning genoemd. Het doel van een aanbesteding is primair om concurrentie te verkrijgen. Maar ook om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Zie ook: wikipedia