De Gids Proportionaliteit


De Gids Proportionaliteit 

Als aanbestedende dienst krijgt u hier ongetwijfeld mee te maken tijdens het proces van aanbesteden: de Gids Proportionaliteit. Zoals de naam al zegt, draait deze gids geheel om het in stand houden van het proportionaliteitsbeginsel. Dit is één van de vier beginselen van het aanbestedingsrecht en dus een erg belangrijk aspect. De Gids Proportionaliteit geeft richtlijnen en handvatten voor bedrijven die een opdracht gaan aanbesteden. Het volgen van deze richtlijnen is inmiddels volgens de wetgeving verplicht bij aanbesteden.

Wat is het proportionaliteitsbeginsel?

Bij het aanbesteden zijn vier beginselen van toepassing: gelijke behandeling, het moet niet-discriminerend zijn, transparantie en proportionaliteit. Proportionaliteit houdt in dat de keuzes, eisen en voorwaarden van de aanbestedende dienst in acceptabele verhouding moeten staan tot de grootte en de aard van de opdracht. Dit beginsel geldt niet alleen voor de keuzes wat betreft de gunningscriteria en subgunningscriteria, maar speelt ook een rol bij het kiezen van een procedure.Opgenomen in wetgeving

De Gids Proportionaliteit geeft adviezen en voorschriften die gelden voor het hele inkoopproces. Het document was oorspronkelijk opgesteld als hulp voor bedrijven die een opdracht lieten aanbesteden. Het gaf de aanbestedende dienst handvatten en adviezen in het gehele proces. Tegenwoordig is inmiddels in de wetgeving opgenomen dat de Gids Proportionaliteit een verplicht te volgen richtlijn is voor aanbesteden. Dit geldt voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedures.

Afwijken van de voorschriften

Volgens de wet moeten de richtlijnen uit de gids dus verplicht gevolgd worden door de aanbestedende dienst. Er mag afgeweken worden van de voorschriften, maar hiervoor moet altijd voldoende reden worden gegeven. Deze motivatie moet in sommige gevallen in de aanbestedingsstukken gepubliceerd worden. Bovendien moet de aanbestedende dienst de redenen kunnen verduidelijken als een ondernemer hiernaar vraagt.
Als u van plan bent een opdracht te gaan aanbesteden, is het dus van belang dat u kennis heeft van de inhoud van de Gids Proportionaliteit. Hiermee voorkomt u (grote) problemen later in het proces of achteraf.

← Aanmelden bij TenderNed
Alles over de aanbestedingskalender →