Wat is een Tender?


Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen. Gunning van een tender geschied op basis van factorenafweging. De inschrijver op de tender met de beste score wordt de opdracht gegund. Gunningsfactoren of selectiecriteria zijn vaak prijs en/of kwaliteit. Tenderprincipes worden in verschillende economische processen gebruikt. Tender wordt in het Engels gebruikt voor het Nederlandse begrip Aanbesteding.

Tender of aanbesteding

Aanbestedingen worden vaak gedaan door de overheid en oud-overheidsbedrijven. Het komt echter steeds vaker voor dat niet overheidsorganisaties een tender uitschrijven.
Deze uitschrijving kost enerzijds wel werk, maar zorgt wel voor zorgvuldige selectie. Er wordt helder inzicht gekregen van de marktpartijen en hun kwaliteit en pricing.Het uitschrijven en begeleiden van tenders is sinds enkele jaren niet enkel meer voorbehouden aan grote (overheids)instellingen. Ook het MKB weet haar weg te vinden en door middel van tenderen de inkoopkosten aanzienlijk te verlagen.

De markt voor aanbestedingen is enorm in omvang, zowel overheid als niet overheidsopdrachten. De omvang is groot in geld, maar ook in aantal opdrachtgevers en diversiteit van opdrachten. Bijna elke markt of niche is vertegenwoordigd in de aanbestedingsmarkt.

Tenderen synoniem

Een Tenderen synoniem is aanbesteden.
In een andere context is het synoniem voor tenderen, neigen, de neiging hebben, of bedoelen.

Zie voor meer informatie over het woord tenderen ook de omschrijving in de Encyclo online encyclopedie.