Hoge tenderkosten bouw onaanvaardbaar


De hoge tenderkosten in de bouw soms onaanvaardbaar!

TenderkostenDe tenderkosten voor grote projecten blijven stijgen. Het is voor bouwbedrijven of consortia een beperking aan het worden voor het inschrijven op werken. Een voorbeeld is de tender Zuidasdok. De tenderkosten voor dit project van het Bam en Volkerwessels Consortium zijn geraamd op € 17 miljoen. De tendervergoeding bedroeg € 6,5 miljoen. De niet gedekte tenderkosten zijn onaanvaardbaar ten opzichte van de lage marges in de bouw.

Tenderkosten worden voor grote projecten meestal ten dele vergoed. Een vergoeding wordt geraamd op 60% van de gemaakte kosten voor reguliere aanbesteding. Een raming van TBI is dat de tenderkosten van een aanbesteding liggen op 1 tot 1,5% van de tenderwaarde.
Het geeft uiteraard extra drempels om überhaupt in te schrijven op een tender. Ondanks de wens voor het verkrijgen van grote opdrachten voor bouwconsortia.Factoren tenderkosten

Er zijn diverse kostenfactoren voor het inschrijven op een aanbesteding of tender.
De omvang van werken maakt dat er primair al veel arbeid moet worden gestoken in de analyse van een bestek. Vervolgens wordt er veelal zeer gedetailleerd uitgevraagd om in te schrijven. Het aantal vragen en detailantwoorden vergen veel tijd of onderbouwingen.

De onderbouwingen zijn veelal niet alleen op te stellen door de inschrijver zelf. Denk hier aan externe kosten van ingenieurs, specialisten en architecten. Voor grote projecten gaat het hier om aanzienlijke bedragen.

Mogelijkheden om de kosten te verminderen zijn het in stappen laten afvallen van inschrijvers. In een eerste ronde kan dan worden volstaan met een beperkte uitvraag van gegevens. Vervolgens kunnen (bijvoorbeeld de laatste 3) partijen de volledige aanbesteding aanreiken. Dit voorkomt veel werk voor partijen die al eerder als afvaller in de tender.

Het uitvragen van de enorme hoeveelheid informatie, onderbouwingen en prijsopgaves zou verminderd kunnen en moeten worden. Voor elke opgave zou een aanbestedende dienst moeten overwegen of dit essentieel is voor prijsvorming, uitvoering en controle.

← Tender windpark aanbesteden windenergie
Tender busvervoer voor Den Haag en Rotterdam afgewend →