Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen


De nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen zijn bekend.
De drempelbedragen tenders gelden over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
Elke periode van twee jaar worden de drempelbedragen opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie.

Drempelbedragen Europese aanbestedingen

De verhoging van het drempelbedrag voor werken en leveringen / diensten is de belangrijkste wijziging.

Leveringen en diensten verhoogd van € 209.000 naar € 221.000
Werken verhoogd van € 5.225.000 naar € 5.548.000
Het maakt niet uit onder welke richtlijn dit valt. De verschillende zijn:
  • Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EUConcessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU
    Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU
    Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

Er is wel sprake van procentueel best een stevige verhoging. Wij verwachten dat dit maar beperkt effect zal hebben in de markt. Alleen voor een aantal grensgevallen zal de verhoogde grens leiden tot vermindering van het moeten tenderen middels Europese aanbesteding.Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten. Er zijn (detail) verschillen afhankelijk van de richtlijn. De klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Er is onderscheid tussen drempelwaarden bij de opdrachtsoorten. De opdrachtgevers zijn centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

De verordeningen vind u hier http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2365/oj

De uitleg over een aanbestedingsdrempel vind je in onze FAQ

← Tender eHealth voor Seed Capital Technostarters
Privacy regels bij aanbesteding →