Wat is een aanbestedingsdrempel


Aanbestedingsdrempel en aanbestedingsplicht

Overheidsopdrachten met een waarde boven de aanbestedingsdrempel moeten (Europees) worden aanbesteed.
De aanbestedingsplicht is er voor opdrachten van aanbestedende diensten (overheidsinstellingen), dus niet voor private partijen.

Aanbestedingsdrempel en opdrachtwaarde

De aanbestedingsdrempel hangt primair af van het soort opdracht. Secundair is dit afhankelijk van de aanbestedende dienst zelf. Eerst moet de omvang van de opdracht worden bepaald. Als de waarde van de opdracht is vastgesteld, moet de opdrachtwaarde worden getoetst aan de betreffende drempelwaarde.

Drempelwaarde aanbesteding

Er moet in principe Europees worden aanbesteed als de opdrachtwaarde groter is dan de betreffende drempelwaarde. De drempelwaarde Europese aanbesteding wordt 2 jaarlijks vastgesteld door de Europese Commissie.

Er zijn verschillende drempelwaarden voor de aanbesteding van werken, diensten, sociale diensten, specifieke dienstverlening, leveringen en concessies.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Rijksoverheid en decentrale overheidsinstellingen.
Decentrale overheidsinstellingen zijn onder andere provincies, gemeentes, het waterschap en publiekrechtelijke instellingen.Als de geraamde opdrachtwaarde onder de drempelwaarde valt, mag de organisatie werken volgens eigen richtlijnen. Het kan dan zijn dat bijvoorbeeld 2 of 3 offertes volstaan voor de inkoopbeslissing.

Aanbestedingsdrempel Europees Aanbesteden

Alle hieronder genoemde drempelwaardes Europees Aanbesteden zijn exclusief btw. Conform de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Leveringen  €           209.000
Diensten  €           209.000
Werken  €        5.225.000
Onderzoek en ontwikkeling telecom  €           207.000
Overheidsopdrachten sociale diensten  €           750.000
Inkopen algemeen  €           209.000
Werken voor meer dan 50% gesubsidieerd  €        5.225.000
Diensten bij werken voor meer dan 50% gesubsidieerd  €           209.000
Concessies openbare werken (2014/23/EU)  €        5.225.000
Leveringen en diensten in de water- en energievoorziening, vervoer en post  €           418.000
Werken in de water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten  €        5.225.000
Leveringen en diensten defensie  €           418.000
Werken voor defensie  €        5.225.000