Grondslagen in de Wbp voor gegevensverwerking zijn bijvoorbeeld toestemming van de betrokkene, nakoming van een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak, of het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

Het advies aan elke aanbestedende partij is hier goed kennis van te nemen. Elke aanbesteding dient nauwkeurig te worden beoordeeld op het voldoen aan privacy regels. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming april 2018 worden hier nog meer en strengere eisen aan gesteld. Het voorkomen van onrechtmatige verwerking van (Bijzondere) Persoonsgegevens moet ten allen tijde worden voorkomen.