Tender eHealth voor Seed Capital Technostarters


Tender eHealthTender eHealth startersfondsen bekendgemaakt door Ministerie van Economische zaken.
Het gaat om de regeling die betrekking heeft op de zogenaamde Seed capital techno starters (TCS).
De tender eHealth richt zich specifiek op de IT ontwikkeling. En dat in de gezondheidszorg voor seed capital. Er zijn veel initiatieven voor innovaties in de zorg. Deze innovatieve toepassingen zijn vooral op kleine schaal succesvol. Om een aantal van deze innovaties verder te kunnen opschalen op (inter)nationaal niveau is meer risico dragend kapitaal nodig. In Nederland is het lastig gebleken om dit vervolgens alleen met private middelen te realiseren. Derhalve heeft het ministerie deze tender uitgeschreven voor seed capital.

De tender eHealth is voor het gebruik van hoofdzakelijk internettechnologie. Om vervolgens ezondheidszorg en gezondheid te ondersteunen of te verbeteren. eHealth toepassingen worden daarom een belangrijke rol toegedicht voor innovatie in de zorg(sector). Een eerdere tender eHealth leverde uiteindelijk maar 1 project op. Dit project betrof maar een deel van de beschikbare middelen uit die tender.De huidige eHealth tender kent een totaal budget van € 12 miljoen. Op basis van de verwachte inbreng van gelijkwaardige private middelen is er een budget van € 24 miljoen. De beoogd is dat inschrijvers zich techno starters zijn binnen de omschrijving eHealth. De tender inschrijvingstermijn is van 1 september tot en met 16 oktober 2017.

Verbeteringen en wijzigingen tender eHealth

Om meer aanvragen en aanvragers te ontvangen voor de seed capital regeling is deze verbreed. In de vorige tender van begin 2017 bleek dat de gehanteerde definitie van eHealth dus te smal was. Er is daarom geen investeringsfonds uit deze tender voortgekomen.
Voor de investeringsfondsen is de norm nu 50% van de middelen in eHealth techno starters te steken. De overige 50% mag in andere Tech starters worden geïnvesteerd.

Beoogd wordt om met deze verbreding een verdere stimulering te geven. Dit aan risico dragen investeringen in scale ups.
Het verbeteren van de groeikansen staat voorop. Uiteraard is onderdeel om de levensvatbaarheid en overleving te vergroten van de beoogde start ups.

De regeling maakt het mogelijk om vervolgens subsidie te verstrekken in de vorm van een geldlening. Dus leningen voor de financiering van techno starters. Techno starters zijn dus beginnende ondernemingen die technisch of creatief innovatief van aard zijn. De subsidie verloopt via investeringsfondsen (startersfondsen). Deze fondsen dienen daarom met risicokapitaal te participeren in ondernemingen van techno starters.

← Tender Printers gegund aan Xerox
Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen →