Tender groene stroom Rijksoverheid


Tender groene stroom Rijksoverheid gewonnen door Enceco, Engie, Greenchoice en Nuon.

De Rijksoverheid heeft de voorlopige gunning op de tender groene stroom bekend gemaakt. De voorlopige gunning van ongeveer 1.000 gigawattuur (GWh) werd onlangs bekend gemaakt. De voorlopige gunning heeft betrekking op de leveringsperiode 2018 tot en met 2022. De omvang van de tender groene stroom bedraagt ongeveer € 200 miljoen.

De aanbesteding voor elektriciteit is gebaseerd op een omvang van ongeveer 6.500 aansluitingen.
Defensie is de grootverbruiker van energie binnen dit contract. Alleen al de diverse kazernes, vliegbases en havens zijn goed voor 360GWH op jaarbasis. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft al haar kantoren ook als onderdeel opgenomen in deze tender. Zij verbruiken een geschatte 315 GWh per jaar. Rijkswaterstaat verbruikt jaarlijks 180 GWh vooral voor de verlichting van de snelwegen. Ook de bediening van bruggen en gemalen is daar onderdeel van.

Tender Groene stroom soorten

Het Rijk heeft de voorkeur voor zo duurzaam mogelijk opgewekte energie. De voorkeur had het om alleen elektriciteit in te kopen die op eigen bodem is opgewekt. Volgens het laatste persbericht over deze tender is dat tot 2022 nog niet mogelijk gebleken. Voor deze tender groene energie komt een derde van de stroom uit Nederlandse bronnen. Het gaat dan vooral om zonne en wind energie. De overige twee derde stroom komt uit andere Europese landen.De tender bestond uit 6 percelen en kende een looptijd van 5 jaar.
De voorlopige gunning ziet er als volgt uit:

Perceel GWh per jaar (cijfers voor 2018)   Voorlopig gegund aan
Ministerie van Defensie       362 Nuon
Infrastructuur en Milieu       181 Eneco
Veiligheid en Justitie       123 Engie
Rijksvastgoed I       185 Greenchoice
Rijksvastgoed II        73 Greenchoice
Rijksvastgoed III        58 Engie
Met de lange termijn doelstelling voor Groene stroom uit Nederland geeft men een signaal af. Ook zal dit de opmaat zijn voor partijen om meer duurzaam stroom te gaan leveren. Degene met de meeste capaciteit maakt in de toekomst een betere kans om de tender groene stroom binnen te halen.
← Circulair tenderen - Apeldoorn trapt af
Tender windpark aanbesteden windenergie →