Circulair tenderen – Apeldoorn trapt af


100% circulair tenderen vanaf 2050

Vanaf 2050 moet alles in Nederland circulair zijn, circulair tenderen komt er aan.
Vanaf 2050 mogen er geen afvalstromen meer zijn.
De eerste grote stap is in het Grondstoffenakkoord genomen. De gemeente Apeldoorn speelt alvast in op de trend door klein te beginnen.

Marktconsultatie circulair tenderen Apeldoorn

Het is de eerste en niet heel ingewikkelde opdracht van de gemeente Apeldoorn.
De marktconsultatie voor de herinrichting van de wijk De Parken in Apeldoorn. De betonnen wegen en de riolering moeten vervangen worden. In totaal gaat het om 55.000 m2 betonnen wegen.
De waarde van deze eerste tender wordt geschat op € 1,5 miljoen. De totale (gefaseerde) tender bedraagt € 8 miljoen. De looptijd is tot geschat 2022. Toch is er veel animo voor de duurzame tender van gemeente Apeldoorn.De gemeente kiest voor een compleet andere aanpak dan een reguliere aanbestedingsprocedure. De denk en werkwijze bij alle partijen moet veranderen. Bij verandering hoort onzekerheid. Deze is aan beide kanten aanwezig. Zowel bij de aanbestedende dienst van deze tender als marktpartijen die willen inschrijven.

Er wordt gezocht naar innovatieve en creatieve oplossing uit de koker van inschrijvers op deze tender. Er is daarmee veel (financiële) ruimte beschikbaar in de tender. Uiteraard kunnen partijen daar misbruik van maken. Echter wordt verwacht dat de winnaar van deze aanbesteding daar geen misbruik van zal maken. Naast een hoge mate van vertrouwen zal er uiteraard ook sprake zijn van controle. De tender is ook in fases opgedeeld wat het risico voor beide kanten verkleint.

Eens zullen we de ervaringen moeten gaan opdoen. De verplichtingen zijn onderweg en zonder ervaringen komen we niet verder. Innovatie moet door het hele proces van tenderen plaatsvinden. Dat geldt zowel voor inschrijvers als aanbestedende diensten. En net als nu zal niet elke tender succesvol zijn. Daarvoor blijven de bestaande kanalen en wet en regelgeving toch voldoende houvast bieden.

← Tender Politieauto's - Veel interesse aanbesteding Politieauto's
Tender groene stroom Rijksoverheid →