Pilot Tenderned van start


De pilot van de publicatiemodule van TenderNed is gestart: vanaf nu publiceren klankbordgroepen van TenderNed (een deel van) hun aankondigingen op TenderNed. Inschrijvers op publicaties kunnen deze aankondigingen raadplegen. De documenten die bij deze publicaties horen kunnen ze gratis downloaden. Er is de mogelijkheid om een interesseprofiel aan te maken. Daarmee kan elke ondernemer informatie krijgen over relevante aanbestedingen. Er zijn diverse keuzes te maken om goed geïnformeerd te worden over tenders. Dagelijkse e-mails met relevante tenders is een mogelijkheid. Daarmee kun je snel inspringen op kansen voor extra opdrachten. Digitaal kan je nadere informatie aanvragen over de betreffende tender of aanbesteding. Uiteraard wordt het proces vermeld evenals de doorlooptijd en kalender van elke opdracht.Evaluatie Pilot Tenderned

Na aanvang met deze pilot zal het aantal aankondigingen stijgen op TenderNed. De pilot TenderNed loopt in eerste instantie tot de maand juli. Na de voorbereidingen en lering uit de pilot zal er verder worden uitgerold. Na de pilot is er landelijke uitrol van TenderNed. Naar verwachting zal deze in het najaar van 2011 plaatsvinden. De doelstelling is dat alle aanbestedende diensten hun aankondiging op TenderNed gaan publiceren.
Het gaat hier om alle aanbestedingsopdrachten. Het maakt niet uit of er sprake is van levering van goederen of diensten.

 

Iedereen kan tenders beantwoorden →