Aanbestedingsplicht – Verplichting openbare aanbesteding (1.1)


Aanbestedingsplicht

Verplicht aanbesteden

De aanbestedingsplicht is wettelijk geregeld. Er bestaat alleen een aanbestedingsplicht voor opdrachten van aanbestedende diensten. Private partijen hoeven opdrachten niet verplicht aan te besteden. Het komt niet vaak voor dat private partijen er wel voor kiezen om een opdracht aan te besteden.

Opdrachten boven de voorgeschreven drempelwaarde moeten volgens Europese Procedures worden aanbesteed. Dit wordt vaak als Europees aanbesteden aangeduid. Het doel van de Europese aanbestedingsregels is dat alle ondernemers in EU-lidstaten zich kunnen inschrijven op een opdracht.
Gelijkheid van behandeling is belangrijk. Dit vloeit voort uit bestaande EU afspraken.

Als een opdracht onder de drempelwaarde uit de aanbestedingswet valt, is er geen aanbestedingsplicht. De drempelwaarde voor verplicht aanbesteden komt voort uit de Aanbestedingswet 2012. De drempelwaardes voor aanbestedingsplicht hangen af het soort opdracht.Aanbestedingen aankondigen via TenderNed

Via TenderNed moeten (voor)aankondigingen verplicht kenbaar gemaakt worden. Het gaat dan om de aankondiging van een aanbesteding van een opdracht. Deze verplichting is alleen van toepassing op opdrachten boven de aanbestedingsdrempel. De aanbestedende dienst moet zorgen voor een tijdige aankondiging van de opdracht. Er mag wel gekozen worden voor een vrijwillige bekendmaking van een opdracht. Dit zal vooral afhankelijk zijn van het aanbestedingsbeleid van een aanbestedende dienst. Tenderen kan uiteraard heel interessant zijn voor partijen. Met tenderen ontvangt een aanbestedende dienst meerdere prijsopgaven, waaruit vervolgens de gunstigste of beste kan worden gekozen.

De drempelwaardes voor aanbesteding vind je hier.

Uitzondering Aanbestedingsplicht

Daarnaast zijn er nog andere uitzonderingen op de aanbestedingsplicht.
Verplicht aanbesteden hoeft niet voor zogenaamde uitgesloten opdrachten.
Dit betreft bijvoorbeeld enkele defensieopdrachten. Een nadere uitleg vind je hier.

Private partijen zoals bedrijven en instellingen kopen vaak wel professioneel in.
Echter hebben zij minder wettelijke verplichtingen voor het inkopen van goederen en diensten.
Ook kan het inkoopproces sneller worden vormgegeven omdat er geen wettelijke termijnen van toepassing zijn.
De kans bestaat uiteraard dat daarmee een minder optimale prijs-kwaliteitsverhouding wordt bereikt.
Daar staat tegenover dat de kosten voor een inkoopopdracht ook kleiner kunnen zijn in een eigen organisatie.