(3.1) Aankondigen aanbesteding


Het aankondigen van de aanbesteding 

Nadat u de voorbereidende fase geheel af hebt gerond, wordt het tijd om de aanbesteding naar buiten te brengen. Dit gebeurt door middel van een officiële aankondiging. Daarna kunt u de aanbesteding tevens op andere platforms en in andere media publiceren.
Door middel van de aankondiging laat u de markt weten dat u binnenkort een aanbesteding zal gaan plaatsen. Dit is bovendien een manier om partijen alvast uit te nodigen tot het deelnemen aan de procedure.

Boven of onder drempelwaarde?

Met betrekking tot de regels omtrent het officieel aankondigen van een opdracht, wordt verschil gemaakt tussen opdrachten boven en onder de Europese aanbestedingsdrempels. Voor aanbestedingen boven de drempelwaarden geldt een verplichting voor het aankondigen. Bij opdrachten onder de drempelwaarde hoeft dit niet.
Valt uw aanbesteding onder de drempelwaarde, maar besluit u toch om deze aan te kondigen? Dan is het wel verplicht om de eerste aankondiging via TenderNed te doen.Verplicht om officieel aan te kondigen

Voor Europese opdrachten geldt dus vrijwel altijd een verplichting tot aankondiging. Omdat bij een Europese opdracht de geschikte markt uit heel Europa bestaat, moet de aanbesteding in heel Europa worden aangekondigd.
Er zijn slechts twee procedures waarbij een aankondiging niet nodig is. Deze zijn de “onderhandelingsprocedure zonder aankondiging” en de “enkelvoudig en meervoudig onderhandse procedure”.
In alle andere gevallen moet u aan de verplichting tot aankondigen voldoen. Verzuimt u dit? Dan heeft dit erg nadelige gevolgen voor uw aanbesteding. In het ergste geval leidt het tot het vernietigen van een overeenkomst die al gesloten is.

Aankondigen eerst via TenderNed

Europese aanbestedingen kondigt u eerst officieel aan via TenderNed. Daarna pas mag u de opdracht ook op andere plekken publiceren, zoals op uw eigen website, op de aanbestedingskalender of in vakbladen.
De volgende stap is het definitief maken van de aanbestedingsdocumenten. Ook deze documenten worden gepubliceerd via TenderNed. Hierbij is het verplicht om gebruik te maken van standaardformulieren zoals deze opgesteld zijn door het publicatiebureau van de EU.

Het doen van een vooraankondiging

U kunt ervoor kiezen om voor de officiële aankondiging te gaan voor een vooraankondiging voor uw aanbesteding. Deze vooraankondiging moet sowieso in het Europese publicatieblad gepubliceerd worden. U bent vrij in de keuze of u het vooraankondigen daarna nog elders doet.
Voordat u de vooraankondiging op andere plekken bekend maakt, moet deze via TenderNed zijn ingezonden bij de Europese Commissie.