Inkoopstrategie


Inkoopstrategie aanbesteden

Een inkoopstrategie formuleren voor tenderen adviseren wij altijd voor een aanbesteding. Een inkoopstrategie zou logischerwijs moeten voortvloeien uit de organisatie strategie. Het vertalen van de hoofdstrategie en doelstellingen naar strategische inkoop doelstellingen is niet altijd even eenvoudig.Uw organisatiestrategie zou leidend moeten zijn voor uw doelen als procurement of inkoopafdeling.
Bij strategie komen vaak ook diverse randvoorwaarden aan de orde. Denk hierbij aan klantgericht werken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de balans tussen prijs en kwaliteit.

Formulering inkoopstrategie tenderen

Bij het formuleren van een inkoopstrategie is ook de vraag wie deze aanbestedingsprocedure begeleid. Is dit uw eigen afdeling? Of tendert u via een samenwerkingsverband of een adviesbureau?
Strategie moet in nauw verband worden gezien met de te bereiken doelen. Om deze evenwichtig te bepalen, adviseren wij om een gedegen team samen te stellen. Dit team kan bestaan uit een gebruiker, materiedeskundige, inkoper en een lid van het management team. De omvang van het team hangt uiteraard wel af van de aan te besteden dienst of product. Het team dient voldoende groot te zijn om een zorgvuldige opbouw van de aanbesteding te waarborgen. Draagvlak in de organisatie is ook van essentieel belang. Door een gebalanceerd team met een gedegen strategie kan beter worden ingekocht. Zowel voor de markt als voor de aanbestedende dienst zelf.

De tijdsinspanning voor de teamleden zal zeker niet gelijk zijn per lid. Als er een specialistische aanbesteding nodig is, zullen vooral de inhoud en materie van belang zijn.
Een plan van aanpak voor het opstellen van de inkoop is een afgeleide van de strategie. Hierin worden (intern) taken en verantwoordelijkheden verdeeld. De planning van de tender, evenals het beschikbare budget worden opgenomen en afgestemd.

Aspecten van inkoopstrategie bij tenderen

Aspecten als onderdeel van uw inkoopstrategie:

 • – Lange en korte termijn doelstellingen
  – Belang van uw organisatie bij de aanbesteding
  – Inrichting van uw leveranciersbestand
  – Naleving wet en regelgeving
  – Inpassing in uw eigen processen
  – Prestatie indicatoren
  – Implementatieplan
  – Budget (intern)
  – Duurzaamheid