(2.1) Soort aanbestedingsprocedures


De soorten aanbestedingsprocedures Een gebouw staat in steigers met twee heiskranen ernaast.

Er zijn verschillende soorten aanbestedingsprocedures waaruit bij het plaatsen van een opdracht gekozen moet worden. Hier leggen wij u uit welke procedures er zoal zijn en of er bijzonderheden van toepassing zijn op sommige situaties.

Procedure kiezen bij plaatsen opdracht

U plaatst een opdracht of aanbesteding als u partijen zoekt die deze opdracht voor u uit kunnen voeren. Er zijn verschillende procedures voor het aanbesteden van een opdracht en bij het plaatsen moet uit deze procedures gekozen worden.

Standaard Europese aanbestedingsprocedures

De de kosten van de opdracht bepalen of uw opdracht volgens een Europese aanbestedingsprocedure moet worden geplaatst. Deze kostengrens wordt ook wel de drempelwaarden genoemd. Valt uw opdracht boven de Europese drempelwaarden? Dan moet u één van de Europese procedures volgen bij het aanbesteden.
We kennen twee standaard soorten Europese procedures: de niet-openbare procedure en de openbare procedure. De meeste opdrachten zullen hieronder vallen.

Specifieke gevallen

Naast deze twee standaard Europese aanbestedingsprocedures, zijn er echter nog procedures voor specifieke situaties bij opdrachten. Procedures voor specifieke gevallen zijn: • Concurrentiegerichte dialoog
 • Concessieovereenkomst
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Innovatiepartnerschap
 • Procedure van onderhandeling zonder voorafgaande aankondiging
 • Procedure voor plaatsing van overheidsopdrachten met betrekking tot sociale en andere specifieke diensten
 • Elektronische veiling
 • Prijsvraag
 • Dynamisch aankoopsysteem
 • Versnelde procedure

Omstandigheden voor procedure documenteren

Het ten onrechte gebruik maken van een procedure is in strijd met de aanbestedingsregels. Het is dus van belang dat u de juiste procedure kiest voor uw aanbesteding. Daarbij is het belangrijk en handig om in zowel het aanbestedingsdocument als in uw eigen dossier goed te omschrijven waarom een bepaalde procedure op uw opdracht van toepassing is. Hierbij gaat het vooral om de omstandigheden waardoor uw opdracht onder een procedure valt.

Als u dit tijdig documenteert, scheelt u dat mogelijk werk achteraf. Het kan namelijk voorkomen dat de Europese Commissie, een rechter of uw eigen accountant achteraf vragen gaat stellen over de keuze voor een bepaalde procedure.

Afwijkende voorschriften

Voor sociale en andere specifieke diensten gelden afwijkende voorschriften als de drempelwaarde van de opdracht boven 750.000 euro ligt.
Een opdracht onder 750.000 euro, maar waarbij wel duidelijk sprake is van grensoverschrijdende belangen, moet een passende mate van openbaarheid toegewezen krijgen.

Opdrachten onder drempelwaarden

Als de geschatte waarde van uw opdracht onder de Europese drempelwaarden ligt, dan hoeft u het niet aan te besteden volgens één van de Europese procedures. Op opdrachten onder de drempelwaarden zijn daarom alleen de volgende dingen van toepassing:

 • • Hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012
 • • De Gids Proportionaliteit: dit geldt voor Europese aanbestedingen en nationale aanbestedingen, maar ook voor meervoudig onderhandse procedures.
 • • Mogelijk het Aanbestedingsreglement Werken 2016

Keuze schriftelijk motiveren

Bij opdrachten onder de drempelwaarden is het aan u om de procedure te kiezen die u wil volgen. Hierbij geldt volgens de Aanbestedingswet 2012 wel dat u de keuze voor het type procedure moet baseren op objectieve gronden. Ditzelfde geldt voor de keuze omtrent welke ondernemers u toelaat tot de procedure.
Indien dat van u gevraagd wordt door bijvoorbeeld een ondernemer, moet u de keuze voor het soort procedure schriftelijk kunnen motiveren.