Wat is een Europese aanbesteding?


Een Europese aanbesteding

Wanneer een aanbesteding onder bepaalde Europese richtlijnen valt, is het
een Europese aanbesteding. Wanneer aanbestedingsopdrachten van een overheid
boven een bepaalde drempelwaarde komen, is het volgens richtlijnen van de
Europese Unie verplicht om deze uit te schrijven volgens een Europese aanbestedingsprocedure.Waarom?

Waarom geldt deze regel? Het doel van deze regeling is dat elke mogelijk
geïnteresseerde ondernemer in de EU een gelijke kans heeft om de opdracht
binnen te halen. De wet is gebaseerd op drie beginselen: objectiviteit,
transparantie en gelijkheid (niet-discriminerend).

Meer over het aanbestedingsrecht en de beginselen lees je op deze pagina.