Wat is een aanbestedingsprocedure?


De aanbestedingsprocedure 

De aanbestedingsprocedure is logischerwijs de procedure van de aanbesteding. Hierbij maakt een opdrachtgever een aanbesteding bekend door middel van een officiële aankondiging. De opdrachtgever vraagt eventueel geïnteresseerde bedrijven om zich in te schrijven op de aanbesteding. Dit gebeurt door middel van het indienen van een offerte. 

De opdracht

De opdracht kan drie verschillende vormen aannemen. Het kan zijn:

• Een werk: bijvoorbeeld het bouwen van iets, zoals een gebouw of de aanleg van een weg.
• Een levering: het leveren van een partij goederen, zoals auto’s.
• Een dienst: het uitvoeren van een dienst, bijvoorbeeld een transport.

Lees meer over…

Het aanbestedingsproces bestaat uit verschillende stappen, een overzicht hiervan is in de groene blokjes onderaan de pagina te vinden. Daarnaast zijn er wetten en regels die moeten worden gevolgd bij het aanbesteden.
Lees hier meer over:

Wat is een tender/aanbesteding?
De Aanbestedingswet 2012
Aanbestedingen vinden op TenderNed