Wat zijn subgunningscriteria?


Subgunningscriteria in het kort

Subgunningscriteria zijn aanvullende wensen en eisen over bijvoorbeeld de kwaliteit van het werk of sociale eisen. Dit moeten controleerbare aspecten zijn. Bovendien moet de aanbestedende dienst aangeven hoe zwaar elk van deze aspecten meeweegt in het maken van de beslissing.
Het opstellen van duidelijke subgunningscriteria draagt bij aan een transparante en objectieve beoordeling van de inschrijvingen.Lees ook over…

Gunningscriteria in het kort