Wat is de Gids Proportionaliteit?


Wat is de Gids Proportionaliteit? 

De Gids Proportionaliteit is door wetgeving aangewezen als een richtlijn die aanbestedende diensten verplicht moeten volgen. De gids bevat voorschriften, adviezen en handvatten voor ondernemingen die een opdracht gaan aanbesteden.
Het belangrijkste doel van de gids is om ervoor te zorgen dat het proportionaliteitsbeginsel na wordt geleefd. Dit is één van de vier beginselen bij aanbestedingen. Omdat het een verplicht te volgen richtlijn is, is het voor een aanbestedende dienst belangrijk om kennis te hebben van de inhoud van de gids.
Lees meer over de Gids Proportionaliteit en het proportionaliteitsbeginsel op de pagina daarover.