Wat is een tender bodemprijs bij aanbesteden?


BodemprijsWat is een tender bodemprijs?

Een tender bodemprijs is de minimale inschrijfprijs voor een aanbesteding. De tender bodemprijs wordt door de aanbestedende dienst per aanbesteding bepaald. De bepaling van deze prijs in een tender gebeurt op objectieve berekeningswijze. Daarvoor is veel werk nodig in de voorfase van een dergelijke aanbesteding. Immers moet dit vakkundig, volledig en juist worden uitgewerkt alvorens dit als onderdeel op te nemen.

Belang van een bodemprijs

Het doel van een bodemprijs in een tender is om te voorkomen dat inschrijvende partijen een te lage bieding op een opdracht inschrijven. Het risico is bekend. Een te lage inschrijving gaat vaak gepaard met problemen in de uitvoering van een aanbesteding.De inschrijvende partij loopt bij een dergelijke aanbesteding de kans om insolvent te raken en daarmee het werk niet af te ronden. Veel voorkomend is ook dat er direct wordt gezocht naar meerwerk in de opdracht. Elk detail of minimale wijziging leidt tot grote meerwerk opgaven. Dit gaat niet alleen gepaard met veel werk voor beide partijen, maar leidt ook tot gespannen verhoudingen. Zo ver gaand dat partijen met elkaar voor de rechter komen. Vaak is gedurende dat proces (denk aan Heijmans vs. Rijkswaterstaat) de uitvoering van het werk stil komen te liggen. Dit gaat gepaard met vertragingen, indirecte kosten en negatieve gevolgen voor het publiek.

Wanneer bodemprijs aanbesteden?

Er dient wel een redelijk belang te zijn om een bodemprijs in te stellen. De kosten voor de bepaling van de bodem (minder prijsconcurrentie) moeten in verhouding staan tot het belang van de opdracht. Denk hierbij aan grote infrastructurele werken als wegen, gebiedsontwikkeling en dergelijke.
Het tegenover gestelde van een bodemprijs is een plafond prijs. Deze kan zelfstandig worden in gesteld. Ook een combinatie van zowel een bodem als een plafond prijs voor een en dezelfde tender is mogelijk en toegestaan.

Inschrijvende partijen voelen zich soms betutteld, maar de praktijk wijst toch het belang uit.