Wat is een CPV code?


CPV codeWat is een CPV code?

Een CPV code staat voor Common Procurement Vocabulary Code.
Deze CPV is een EU woordenlijst voor alle mogelijke overheidsopdrachten.
De opdrachten kunnen diensten, leveringen en/of werken betreffen.
Iedere aanbestedende dienst is verplicht om een CPV classificatie te hanteren bij elke Europese aanbesteding. De CPV codes zijn voor het laatst in 2008 aangepast.
De vastlegging daarvan vind u hier via deze link.

Het doel van de CPV codes is het overzichtelijk categoriseren van opdrachten.
Door deze categorieën van opdrachten kunnen leveranciers eenvoudig gepaste aanbestedingen identificeren.De structuur van CPV codes

De basiswoordenlijst CPV codes heeft een boomstructuur. De structuur heeft codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten. Dit heeft betrekking op de aanbestedingsopdracht.

De code bestaat uit acht cijfers en is ingedeeld:

– Afdelingen aangeduid met de eerste twee cijfers van de code
– Groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code
– Klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code
– Categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code

De laatste drie cijfers staan voor een extra precisering binnen een categorie.
Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

Er is een verdeling gemaakt tussen codes voor producten, diensten en werken.
De lijst is lang en selectie dient zorgvuldig plaats te vinden. Elke CPV code dient vermeld te worden in de Europese aanbestedingsopdracht. Voor één aanbesteding kan er sprake zijn van diverse CPV Codes. Dit hangt van de aard van de opdracht af. Als er verschillende aanbestedingspercelen zijn, zal er sprake zijn een of meerdere codes per perceel.