Wat is aanbestedingsperceel?


Wat is een aanbestedingsperceel?

Een aanbesteding kan op worden gedeeld in meerdere stukken. Deze verschillende stukken zijn de aanbestedingspercelen. Een aanbestedingsperceel is dus een aanbesteding afgesplitst van een groter geheel.
Het is onder voorwaarden toegestaan om een aanbesteding op te delen in meerdere percelen.
Opdrachten dienen volgens de Aanbestedingswet 2012 in principe te worden verdeeld in percelen.
Doel hiervan is dat ook kleine ondernemingen aan tenders mee kunnen doen en kunnen winnen. Dit is goed voor de marktwerking. Als een tender of aanbesteding bestaat uit slechts één aanbestedingsperceel dan dient dit te zijn gemotiveerd. Een uitleg is dan te vinden in de aanbestedingsdocumenten.

Redenen voor het vormen van een aanbestedingsperceel

Er zijn een aantal veel voorkomende redenen om een tender op te delen in een aantal aanbestedingspercelen: 1. Risico spreiding
  Als er meer partijen een tender uitvoeren is er een kleiner risico dat bij een faillissement de aanbestedende dienst acuut een probleem heeft.
 2. Aansluiten bedrijfsgrootte en capaciteit
  Door gebruik te maken van een aanbestedingsperceel kan deze beter aansluiten op de mogelijke leveranciers. Het is een lastige balans tussen marktwerking en juiste opdrachtomvang voor mogelijke uitvoeringskandidaten.
 3. Specialisatie
  Bij een aanbesteding waarbij specialisatie of specialismen nodig is of zijn, is het vormen van een aanbestedingsperceel aan te raden. Hiermee vergroot je de kans op inschrijvingen op je tender door gespecialiseerde ondernemingen. Hiermee kan de kans op uitvoering verbeterd worden. Het voorkomt meestal dat een grote onderneming zelf weer onderaannemers gaan inhuren. Anderzijds is dat niet uit te sluiten.
 4. Marktverschraling tegen gaan
  Ter voorkoming dat slechts enkele grote opdrachten ervoor zorgen dat er steeds minder aanbieders komen, kan er worden opgedeeld. Op deze manier is er een kans (en niet meer dan) dat er meerdere winnende partijen zijn. Daarmee blijven marktpartijen behouden.
 5. Stimuleren innovatie
  Als onderdeel van een tender kan een innovatieve werkwijze worden uitgevraagd voor onderdelen. Ook hier is dan een aanbestedingsperceel uitermate geschikt.
 6. Kostenbeheersing
  Tenderen is kostbaar voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers. Door meerdere percelen in één aanbesteding onder te brengen kunnen de kosten worden beperkt.

Aandachtspunten percelen

Bij het vormen van meerdere aanbestedingspercelen moet wel worden stilgestaan bij de coördinatie van de uitvoering van de tender. Hoe meer ondernemingen werkzaam zijn aan een opdracht, hoe meer de aanbestedende dienst aan coördinatie zal moeten doen.

Bij verdeling in aanbestedingspercelen moet de aanbestedende dienst tevens de nodige aandacht hebben voor een objectieve en correcte opdeling van percelen. Ook het beschrijven van de werkwijze en werkverdeling zal intensief zijn.