Uniform Europees Aanbestedingsdocument


De nieuwe versie van Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is nu als interactief pdf-formulier beschikbaar. Een handtekening in de pdf kan niet worden gezet. Dit is nu duidelijk vermeld in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument zonder handtekening

Het ministerie van Economische Zaken heeft vorig jaar beveiliging laten opnemen in het formulier, evenals een aantal verbeteringen. Het formulier is nu verduidelijkt en verbeterd. Bij het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument door de ondernemer is er nu minder kans op fouten. Het document kan nu echter niet meer digitaal ondertekend worden, maar dit hoeft ook niet. Ondertekening voor meerdere documenten is een mogelijkheid, waarmee de UEA ook als ondertekend wordt beschouwd. Leest u wel goed na of de aanbestedende dienst dit accepteert als rechtsgeldige ondertekening.Er wordt ondertussen gewerkt aan een handreiking voor het gebruik van digitale handtekening(en).

Het UEA is een standaardformulier dat de eigen verklaring vervangt. Het formulier wordt in Nederland toegepast. Dit formulier is nodig voor aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het formulier bevat informatie over uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van inschrijver voor de aanbestedingsprocedure.

De link naar het document.