Uniform Europees Aanbestedingsdocument


Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nieuwe versie is als interactieve pdf-formulier nu beschikbaar. Een handtekening in de pdf kan niet worden gezet. Dit is nu duidelijk vermeld in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument zonder handtekening

Het ministerie van Economische Zaken heeft vorig jaar beveiliging laten opnemen in het formulier, evenals een aantal verbeteringen. Het formulier is nu verduidelijkt en verbeterd. Het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument door de ondernemer is er nu minder kans op fouten. Het document kan nu echter niet meer digitaal ondertekend worden. Het document hoeft ook niet ondertekend te worden. Ondertekening voor meerdere documenten is een mogelijkheid, waarmee de UEA ook als ondertekend wordt beschouwd. Leest u wel goed na of de aanbestedende dienst dit accepteert als rechtsgeldige ondertekening.Er wordt ondertussen gewerkt tussen partijen aan een handreiking voor het gebruik van digitale handtekening(en).

Het UEA is een standaardformulier welke de eigen verklaring vervangt. Het formulier wordt in Nederland toegepast. Dit formulier is nodig voor aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het formulier bevat informatie over uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van inschrijver voor de aanbestedingsprocedure.

De link naar het document.