Tenderen bouw


Tenderen bouw

Tenderen bouw en aanbesteden in de bouw blijft veel besproken. Waar duidelijkheid is beoogd is er vooral sprake van onvoorspelbaarheid. Het plaatsen van een bouw tender in de markt geeft onvoorspelbare uitkomsten. De vraag is altijd wie de aanbesteding wint, maar vooral of het goed komt met de uitvoering. Uiteindelijk wil niemand een rechtszaak. Echter is dit toch veelal niet te voorkomen.

Overheidsinstanties hebben geen andere keuze dan openbaar aan te besteden. Als een aanbesteding fout loopt heeft dat direct (politieke) aandacht. In de periode tussen voorlopige gunning en de definitieve opdrachtgunning is belangrijk. Immers kunnen partijen die misgrijpen bij een tender bezwaar maken. Dit bezwaar komt regelmatig voor en kan ook leiden tot rechtszaken.

De bouwsector is bij tenders al vaak opgeschrikt door onverwachte procedures.
Er is niet alleen sprake van procederen over de opdrachtverstrekking van een aanbesteding.
Veelvuldig is er ook sprake van problemen gedurende de uitvoering.Recente voorbeelden zijn de procedure van Heijmans over de Westfrisiaweg (N23).
Over het meerwerk gedurende dit project is geprocedeerd en het werk zelfs stil gelegd.
Dit is wel een extreem voorbeeld van een slechte uitkomst van een bouw tender.
Zowel Heijmans als de provincie hebben dit niet gewild. Hoewel meestal achter de schermen dit soort problemen worden opgelost is dat dus hier niet gelukt. Zelfs tot 2 keer toe moest de rechter er aan te pas komen.

Prijzen bouw tender

Na de gunning is het vaak maar gissen waarom een andere partij de opdracht heeft gekregen. Zelfs met een EMVI procedure heeft de prijs toch vaak een belangrijke rol. Het gewicht van de prijs is vaak zelfs zo groot dat deze gewoonweg doorslag gevend is.

In de praktijk blijkt, zeker bij beursfondsen, achteraf pas of opdrachten wel winstgevend waren. Bekende problemen zijn de genoemde Westfrisia weg, maar ook de Betuwelijn, A4 Schiedem etc.

Het blijkt voor de bouwondernemingen toch niet te weerstaan om of heel laag in te schrijven bij deze tenders. Of anderzijds nemen zij veel risico in een opdracht waarvoor maar de vraag is of hier een (voldoende) vergoeding tegenover staat.

Tenderen bouw, het blijft een uitdaging, met name de uitvoering.