Tender openbaar vervoer Noord Holland


Tender Openbaar vervoer Noord-Holland gegund aan Connexxion.

Het gaat om het openbaar vervoer over de weg in de kop van Noord-Holland.
De zogenaamde concessie met een looptijd van 10 jaar. De concessie gaat vanaf 22 juli 2018 in en kent een waarde van € 19,1 miljoen per jaar. De opdrachtgever is de provincie Noord-Holland voor deze openbaar vervoer tender. Het gaat om alle vervoer boven de lijn Heemskerk-Purmerend.

Eisen tender openbaar vervoer

De provincie heeft in de tender voor het openbaar vervoer over de weg niet alleen aandacht voor geld gehad. Het gaf de inschrijvers op de tender mee om aspecten als reizigerstevredenheid te verbeteren. Ook milieuaspecten waren belangrijk in de tender.
Deze aspecten zijn geconcretiseerd als verlaging van CO2 uitstoot, minder geluidsuitstoot van de bussen. Voor tenminste 50% moeten de bussen zero emissie worden.

De klanttevredenheid had aandacht op diverse vlakken. Het verbeteren van het reizigers comfort in de bus, geluid, zitten etc. Ook de relatie met klant middels reizigersinformatie, verlenen van service, de tarieven en marketingacties.

De basale eisen als punctualiteit, beschikbaarheid en beperken van rituitval zijn ook zeker opgenomen in deze openbaar vervoer tender.Programma van Eisen tender openbaar vervoer

Het programma van eisen is zorgvuldig opgesteld. De provincie heeft zelf uiteraard veel ervaring en ook nader onderzoek gedaan. Het eerste programma van eisen is voorgelegd aan diverse partijen om te vragen om verbeteringen. Daaronder vielen diverse belanghebbenden. Het ging daarbij uiteraard om reizigers op de bewuste trajecten, inwoners erlangs en bedrijven. Ook de reizigersorganisatie ROCOV is betrokken geweest. De meningen zijn ter harte genomen en waar nodig verwerkt in het programma van eisen van deze aanbesteding.

Inschrijvers tender openbaar vervoer

In totaal waren er 4 partijen die een inschrijven op de aanbesteding hebben gedaan. Zij voldeden allen aan de gestelde minimum eisen in het bestek. De vervoerders Arriva, EBS en Syntus hebben verloren van Connexxion in deze aanbesteding. In een eerder stadium werd door inschrijvende partijen nog om uitstel gevraagd voor het inleveren. Dit uitstel is destijds ook verleend door de provincie.

Verschillen tenderen openbaar vervoer

Het is overigens opvallend hoe groot de verschillen zijn in de tenders voor het OV. In ons eerdere artikel over de regio Den Haag Rotterdam was er geen sprake van een aanbesteding. Er zijn daar meer vergaande eisen gesteld aan het milieu en beperking van uitstoot.