Wat is een nota van inlichtingen aanbesteding


Wat is een Nota van Inlichtingen? 

Bij aanbestedingen is de kans groot dat u te maken krijgt met een Nota van Inlichtingen tijdens de inschrijfperiode. In het kort is een Nota van Inlichtingen een document dat een aanvulling vormt op de stukken die eerder openbaar gemaakt zijn. Hierin worden onder andere vragen van leveranciers beantwoord. 

Verplichte stap in aanbestedingsproces

Dit document is dus een aanvulling op de stukken van een aanbesteding die al eerder officieel gepubliceerd zijn. Het is een stap die niet over mag worden geslagen in het aanbestedingsproces.
In dit document kunt u als aanbestedende dienst de selectieleidraad of offerteaanvraag uit de eerder gepubliceerde stukken aanvullen, verduidelijken of enigszins wijzigen. U mag hierbij de omvang of aard van de opdracht niet veranderen.

Meer over de Nota van Inlichtingen

Een uitgebreid artikel over de Nota van Inlichtingen bij aanbesteding en de regels hier rondom, vindt u op de pagina daarover.