Elektronisch factureren Rijksoverheid – E-Invoicing aanbestedingen


Elektronisch factureren rijksoverheid

Per 1 januari 2017 bent u verplicht om Elektronisch factureren rijksoverheid toe te passen na het leveren van prestaties.
Dit heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken. Het gaat om alle leveranciers aan de Rijksoverheid.
Overigens is deze regeling alleen verplicht bij nieuwe inkoopovereenkomsten.
Hier vallen uiteraard ook de nieuwe aanbestedingsopdrachten onder.
Maar vergis u niet, ook kleine opdrachten dienen elektronisch te worden gefactureerd.

Elektronisch factureren rijksoverheid gaat met een e-factuur. Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand met daarin alle factuur gegevens. Een e-factuur is in principe een bestand met UBL-formaat. In een UBL factuur staan de gegevens altijd op een vaste plek in het bestand. Elke plek in het bestand heeft zijn eigen betekenis.Verwerking Elektronische factuur

Een e-factuur kan elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. De verzending van een e-factuur kan via e-mail maar ook een speciaal netwerk.
Elektronisch factureren rijksoverheid gaat via SimplerInvoicing. De leverancier en de ontvanger (Overheidsorgaan) moeten hier beide op geregistreerd zijn. De handmatige verwerking van facturen is daarmee verleden tijd. Dit bespaart veel tijd en geld in het facturatieproces. Denk aan besparingen op drukwerk, porti, handmatige verwerking. Ook zijn er extra voordelen. Het is altijd traceerbaar of en wanneer een factuur is verzonden. Geen zoekgeraakte facturen meer in het betaalproces.

Een inkoopovereenkomst met de Rijksoverheid geldt voor iedereen. Elektronisch factureren Rijksoverheid is dan ook voor elke leverancier van toepassing. Ook een eenmansbedrijf die levert onder een nieuwe inkoopovereenkomst moet een e-factuur sturen. Stel u levert een kleine dienst aan het ministerie met een nieuwe opdracht in 2017, ook dan moet u al Elektronisch factureren. Sluit u daarom als bedrijf tijdig aan op SimplerInvoicing. Dit voorkomt later problemen met de facturatie of een verlengde betalingstermijn.

Er zijn diverse boekhoudpakketten die UBL factureren kunnen genereren (en ontvangen).
Heeft u nog vragen over Elektronisch factureren rijksoverheid neemt u dan contact met ons op!